نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کاهش تپش قلب در بارداری
یکی از شایع ترین مسائل رخ داده در طول بارداری, تپش قلب می باشد. عوامل مختلفی سبب ایجاد این مسئله می شوند.
کد: ۱۵۶۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱