نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تشخیص توده های پستانی
ممکن است در یک مرحله از زندگیتان یک توده یا تغییر در پستانتان داشته باشید و یا یافته های غیر طبیعی در ماموگرافی پیدا کنید.
کد: ۲۰۸۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


سینه زنان معمولا دارای توده های می شوند اگر یک توده داخل سینه خود پیدا کردید،نترسید.
کد: ۱۵۶۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲