نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رشد عاطفی نوزاد
از جمله جهش‌های رشدی مهم که به‌ طور متعارف در حدود شش‌ ماهگی رخ می‌دهد، این است که نوزاد قادر می‌شود توجهش را به‌ جای دیگری معطوف کند.
کد: ۲۰۹۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


وقتی کودک نه ماه دارد، می‌داند که پدر به احساس درون او آگاه است.
کد: ۲۰۶۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


وجود یک رابطه ی گرم، ‌صمیمی و مداوم بین مادر و نوزاد برای رشد عاطفی کودک ضروری است.
کد: ۱۹۹۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸