نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کودک سرراهی
کودکان سر راهی صرف نظر از سن‌شان، دچار تروما می‌شوند؛ تروما ساختار شیمیایی مغز را تغییر می‌دهد.
کد: ۱۶۵۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


هرکسی از هر نامی تعبیری دارد؛ شاید زیباترین نام از دید شما، بدترین نام از نگاه دیگری باشد؛ اما به هر جهت نامی در فرهنگ لغات ایرانی وجود دارد که همه بر زشتی آن توافق مطلق دارند؛
کد: ۱۶۴۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴