نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اثرات موسیقی
نواختن یک‌ساز موسیقی آرامش بخش مزایای بسیاری دارد و می‌‌تواند به انسان‌ها احساس آرامش بدهد.
کد: ۱۶۵۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


جنین انسان پس از گذشت 20 هفته از تشکیل نطفه می‌تواند صداهای خارج و موسیقی را بشنود.
کد: ۱۰۲۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


موسیقی‌درمانی برای کودکان، شامل استفاده از فعالیت‌های موسیقی برای درگیر شدن با بیماران در هر سنی، کمک به توان بخشی و بهبودی آنها و کمک به آنها برای دستیابی به پتانسیل کامل درمانی است.
کد: ۱۰۱۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶