نی نی بان

برچسب ها
برچسب: چسبندگی پلک
یکی از بیماری هایی که ممکن است نوزادان مخصوصا در بدو تولد بدان دچار شوند بیماری عفونت چشم نوزاد است.
کد: ۱۶۵۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴