نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شراط زایمان درآب
نوزاد هنگام تولد در آب چشم های باز دارد با آرامش دست ها و پاهای خود را در آب تکان داده و به جلو حرکت می کند با سادگی بیشتری بدن مادر را ترک می کند.
کد: ۵۲۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵