نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر پرویز رزاقی
پسرم دو ساله است و عادت بدی پیدا کرده است.
کد: ۲۱۱۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


پسرم 9 ساله است و با پسر بزرگتر از خودش بازی میکند.
کد: ۲۱۱۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


دخترم 7 ساله است و عادت دارد وسایلش را به همه نشان بدهد.
کد: ۲۱۰۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


کودکم دو ساله است و بزرگتر از سنش رفتار میکند.
کد: ۲۱۰۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


کودکم سه ساله است و همسرم رفتارهای نادرستی دارد.
کد: ۲۱۰۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


کودکم برای رفتن به مدرسه مشکل دارد.
کد: ۲۰۹۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


پسرم یک سال و دو ماه دارد و خیلی خجالتی است.
کد: ۲۰۹۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


پسرم 2 سال و 7 ماه دارد و عادت بدی پیدا کرده است.
کد: ۲۰۹۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


دخترم 6 ساله است و فوبیا دارد.
کد: ۲۰۹۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


من خودارضایی میکنم و میخواهم آن را ترک کنم.
کد: ۲۰۹۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


همسرم مشکل اخلاقی دارد و جلوی کودکم بد رفتاری میکند.
کد: ۲۰۸۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


دخترم 5 ساله است و از بودن در کنار کودکان دیگر هراس دارد.
کد: ۲۰۷۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


پسرم دو سال و نیمه است و نمیتواند با بچه ها ارتباط برقرار کند.
کد: ۲۰۷۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


پسرم دو سال و نیمه است و میخواهم از شیر بگیرمش.
کد: ۲۰۷۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


پسرم سه سال و نیمه است و از همه درخواست دوستی میکند.
کد: ۲۰۷۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


پسرم سه سال و نیم دارد و موقع بازی حرف خودش باید باشد.
کد: ۲۰۷۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


دخترم پنج ساله است و از صدای باز و بسته شدن در میترسد.
کد: ۲۰۷۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


پسرم نه ماهه است و تنهایی خیلی کم بازی میکند و همیشه باید بغلش کنم.
کد: ۲۰۷۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


دخترم دو سال و نه ماهه است و بلند بلند جیغ میزند.
کد: ۲۰۷۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


کودکم یک سال و چهار ماهه است و محبتی نسبت به من ندارد.
کد: ۲۰۶۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸