نی نی بان

برچسب ها
برچسب: چربی زیربغل
در بعضی از خانم‌ها توده‌ای به‌صورت چربی آویزان در ناحیه زیر بغل وجود دارد که آنها را گاهی به دلیل دردی که در این ناحیه احساس می‌کنند و گاهی فقط به دلیل ظاهر آن، ناراحت می‌کند.
کد: ۱۷۰۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴