نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آلرفین
آلرفین ( Allerfin ) یک داروی حاوی کلروفنامین (آنتی هیستامین H2) به عنوان یک ماده فعال است.
کد: ۱۷۶۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶