نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر نسرین نصیرزاده
من آزمایش بتا انجام دادم نتیجه آن چیست؟
کد: ۲۱۷۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


من آزمایش بتا انجام دادم و عدد آن بالای صد بود.
کد: ۲۱۶۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


من سقط داشتم و بعد از آن آزمایش بتا انجام دادم.
کد: ۲۱۶۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


جواب آزمایش بتای من چیست؟
کد: ۲۱۶۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


من آزمایش بتا انجام دادم و میخواهم نتیجه را بدانم.
کد: ۲۱۵۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


جواب آزمایش بارداری من چیست؟
کد: ۲۱۵۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


نتیجه آزمایش بارداری من چیست؟
کد: ۲۱۵۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


بتا چه زمانی نشان دهنده بارداری صد در صد است؟
کد: ۲۱۴۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


من آزمایش بتا انجام دادم و عدد بتا 7.5 شد.
کد: ۲۱۴۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


من آزمایش بتا انجام دادم و نتیجه 1 شد.
کد: ۲۱۴۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


بعد از تاخیر پریود آزمایش بتا انجام دادم.
کد: ۲۱۲۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


من آزمایش بتا انجام دادم آیا باردار شدم؟
کد: ۲۱۲۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


من آزمایش خون بارداری انجام دادم.
کد: ۲۱۲۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


من ترشح و درد خفیف در ناحیه کمر دارم.
کد: ۲۱۲۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


پریودم عقب افتاده است و آزمایش بارداری انجام دادم.
کد: ۲۱۱۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


لطفا نتیجه تست بتا را تفسیر کنید.
کد: ۲۱۱۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


من علائم بارداری داشتم و به دکتر مراجعه کردم.
کد: ۲۱۱۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


من برای بارداری اقدام کردم و آزمایش بتا دادم.
کد: ۲۰۹۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


من آزمایش بتا دادم آیا باردار شدم؟
کد: ۲۰۹۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


آزمایش بتا انجام دادم و مقدارش 906.7 شده است.
کد: ۲۰۳۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵