نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر فاطمه کیخواه
چند دفعه بعد از پریودی باید نزدیکی داشت تا باردار بشیم؟ 
کد: ۲۲۰۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


دیدن ترشحات مثل سفیده تخم مرغ در واژن نشان دهنده شروع تخمک گذاری است یا تخمک گذاری تمام شده است؟
کد: ۲۱۸۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


من قرص لتروزول مصرف میکنم و میخواهم باردار بشم.
کد: ۲۰۹۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


قصد بارداری دارم و از روز سوم پریود لتروزول مصرف کردم.
کد: ۲۰۹۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


رابطه زناشویی زیاد چه تاثیری روی اسپرم دارد؟
کد: ۲۰۹۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


در حال اقدام به بارداری هستم آیا کم رابطه داشتن عوارض دارد؟
کد: ۲۰۸۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


من ماه دوم است که اقدام کردم برای بارداری و یک بار هم سقط داشتم.
کد: ۲۰۸۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


برای باردار شدن میتوانیم هر شب اقدام داشته باشیم؟
کد: ۲۰۶۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


یک سال است که برای بارداری اقدام کردیم و هر دو سالم هستیم.
کد: ۲۰۴۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


من بچه اولم رو سزارین کردم میخواستم ببینم بعداز چهارسال میشه دومی رو طبیعی بدنیا اورد رو اولی خیلی زجر کشیدم.
کد: ۱۹۴۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲