نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر مرتضی عبدالهی
کودکم 4 ساله است و گاهی سرگیجه دارد.
کد: ۲۱۷۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


نوزادم 6 ماهه است چه مکمل هایی لازم دارد؟
کد: ۲۱۷۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


کودکم دو ساله است و مشکل شلی مفاصل دارد.
کد: ۲۱۷۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم سرما خورده است و در خواب بیقراری میکند.
کد: ۲۱۷۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم 6 ماهه است و رفلاکس پنهان دارد.
کد: ۲۱۷۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم دو ماهه است و شکمش زیاد کار میکند.
کد: ۲۱۷۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم رفلاکس دارد و خیلی بیقراری میکند.
کد: ۲۱۷۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


پسرم یک ساله است و مرکز بهداشت قرص ویتامین دی تجویز کرده است.
کد: ۲۱۶۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


نوزادم سه ماهه است و هنگام دفع گاز گریه میکند.
کد: ۲۱۶۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


نوزادم هفتاد روز دارد و آزمایش غربالگری انجام داده است.
کد: ۲۱۶۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


نوزادم سه ماهه است و به خاطر رفلاکس وزن نگرفته است.
کد: ۲۱۶۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


هنگام تب نوزاد چه اقداماتی لازم است؟
کد: ۲۱۶۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


نوزاد من هفت ماهه است و مشکل نوتروپنی دارد.
کد: ۲۱۶۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


نوزادم بیست روزه است و زردی و رفلاکس دارد.
کد: ۲۱۶۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


نوزادم سه ماهه است و با شیر خشک یبوست میگیرد.
کد: ۲۱۶۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


نوزادم به سختی میخوابد و شب ها خیلی گریه میکند.
کد: ۲۱۶۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


پسرم سه ساله است و دستش شکسته است.
کد: ۲۱۶۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


نوزادم 9 ماهه است و بعد از مریضی شیر نمیخورد.
کد: ۲۱۶۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


نوزادم 8 ماهه است و بعد از مریضی شیر نمیخورد.
کد: ۲۱۶۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


آیا میتوان دو نوع شیر خشک به نوزاد داد؟
کد: ۲۱۶۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷