نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لکه بینی متناوب
ده ماه پیش طبیعی زایمان کردم و در هفت ماهگی پریود شدم الان دوماه پریود نشدم و مدام لکه بینی دارم.
کد: ۱۹۴۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱