نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سندرم گردن پیامکی
قطعاً رعایت کردن حالت صحیح بدن توسط کودک، نیاز به آموزش و استمرار و تمرین دارد. نگه داشتن گوشی در ارتفاع مناسب، استراحت دادن به بدن و گردن و وقفه گذاشتن بین بازی (که مطمئناً اوایل بسیار سخت خواهد بود) و … مسائلی هستند که کودکان هم باید رعایت کنند.
کد: ۱۹۵۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۵