نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ویار شیرین
تمایل ناگهانی به خوردن مواد غذایی خاص در دوران بارداری، ویار نامیده می شود این مواد غذایی می تواند شور، ترش، شیرین یا تند باشند.
کد: ۱۹۶۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳