نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ماکروسفالی در نوزادان
تعریف مشخصی که برای ماکروسفالی وجود دارد این است که اندازه ی دور سر نوزاد بالاتر از صدک 98 باشد.
کد: ۱۹۶۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱