نی نی بان

برچسب ها
برچسب: درد لیگامان گرد
درد لیگامان گرد (رباط گرد) درد شدیدی است که اغلب در پایین شکم یا ناحیه کشاله ران در یک یا هر دو سمت بدن احساس می شود.
کد: ۲۱۳۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


چند لیگامان یا رباط ضخیم اطراف رحم قرار گرفته اند و در دوران بارداری از آن محافظت می کنند.
کد: ۱۹۷۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳