نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شستن دست کودکان
یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از انتقال کروناویروس، رعایت  بهداشت فردی به ویژه شستن دست‌ها به صورت مکرر و هر بار به مدت حداقل ۲۰ ثانیه اعلام شده است.
کد: ۲۲۳۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


بسیاری از بیماری های ویروسی به دلیل نشستن دست ها به شما و دیگران منتقل می شوند.
کد: ۲۱۱۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


آموزش بهداشت فردی مناسب برای سلامت و پاکیزه نگه داشتن کودک بسیار مهم است.
کد: ۱۹۸۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵