نی نی بان

برچسب ها
برچسب: پریود بعد از ال دی
بعد از مصرف یک دوره قرص ال دی، چند روز بعد پریود میشویم؟
کد: ۲۲۴۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


این ماه قرص ال دی مصرف کردم و تمام قرص ها رو بدون اینکه حتی یک روز فراموش کنم سر تایم مشخص خوردم.
کد: ۲۲۳۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


بعد از اینکه دوره قرص ال دی تموم شد، هشت روز گذشت و من پریود نشدم.
کد: ۲۲۱۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


آیا با خوردن سه عدد قرص ال دی پریود میشم؟
کد: ۲۰۹۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


من رابطه داشتم و قرص ال دی مصرف کردم.
کد: ۲۰۹۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


من هر بار قرص ال دی تمام میشود استرس پریود شدن میگیرم.
کد: ۲۰۷۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷


من قرص ال دی مصرف کردم باید قبل هشت روز پریود میشدم.
کد: ۲۰۱۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


من کیست ریز داشتم و دکتر قرص ال دی تجویز کرد.
کد: ۱۹۸۸۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸