نی نی بان

برچسب ها
برچسب: وابستگی کودکان به مادر
از 8 تا 12 ماهگی کودک در شرایط اضطراب قرینگی قرار دارد و از 12 تا 18 ماهگی اضطراب جدایی در او شکل می گیرد.
کد: ۲۰۸۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


در دو سال اول که مادر فرزند خود را شیر می‌دهد بیشترین رابطه عاطفی بین مادر و فرزند برقرار می‌شود.
کد: ۲۰۶۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


برخی از کودکان به دلیل وابسته بودن زیاد به مادر در حضور او رفتارهای نامناسبی از خود بروز می دهند.
کد: ۱۹۹۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵