نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جواب سونوگرافی ان تی
طول سرویسکم در سونوگرافی 31 گزارش شده است باید چیکار کنم؟
کد: ۲۰۲۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


من در هفته ۱۳ بارداری غربالگری انجام دادم.
کد: ۲۰۰۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲