نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شروع خونریزی قاعدگی
من روز 16 لکه بینی داشتم و روز 18 خونریزی. پریودم روز 16 بوده یا 18؟
کد: ۲۲۱۵۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


پریودم نامنظم است و کمر درد دارم و قرص دوفاستون مصرف میکنم.
کد: ۲۱۶۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


من رابطه داشتم و دچار ترشحات واژن شدم.
کد: ۲۱۳۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


دکترم به من قرص لتروزول از روز سوم پریود داده تا روز هفتم مصرف کنم.
کد: ۲۰۰۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸