نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نحوه بازی کودک
زمان بازی فرزند شما تنها زمانی برای سرگرمی و خوش گذرانی نیست.
کد: ۲۰۹۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


بازی یکی از مهمترین نیازهای کودک است. به طوری که روانشناسان می گویند بازی زبان کودک و اسباب بازی کلمات کودک هستند.
کد: ۲۰۸۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


پسرم سه سال و نیم دارد و موقع بازی حرف خودش باید باشد.
کد: ۲۰۷۷۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


بازی راهی است که کودکان توسط آن چیزهایی را در مورد محیط اطراف خود، بدن خود و موقعیت خود در جهان اطراف یاد می گیرند.
کد: ۲۰۰۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹