نی نی بان

برچسب ها
برچسب: غذاهای مضر در قاعدگی
از آنجایی که در هنگام قاعدگی خون از دست می‌دهید، ممکن است در معرض خطر از دست دادن بیش از حد آهن باشید.
کد: ۲۰۸۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


در دوران قاعدگی، دیواره رحم از بدن جدا شده و به خونریزی منجر می‌شود.
کد: ۲۰۱۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱