نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سمعک برای کودکان
کم شنوایی نوعی اختلال است که در گوش بروز داده و باعث می شود که فرد با دچار شدن به این اختلال، اصوات اطراف خود را به خوبی دریافت ننماید.
کد: ۲۰۹۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


علم در دهه های اخیر با پیشرفت های شگرفی در حوزه توانبخشی و آموزش کودکان کم شنوا روبرو بوده است.
کد: ۲۰۱۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰