نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایش بتا مثبت
یک روز بعد از تاخیر پریود، بی بی چک هاله انداخته و تست بتا 56/7 بود. آیا این مقدار کم حساب میشه؟
کد: ۲۲۰۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸


چند ماهه قصد بارداری داریم. هر ماه سر موقع پریود می شدم ولی این ماه 15 بهمن نشدم.
کد: ۲۱۸۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷


من ۷ روز به موعدم مونده بود چون خیلی ترش میکردم بیبی چک گذاشتم و مثبت شد.
کد: ۲۱۷۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱


من آزمایش بتا انجام دادم و دکتر تشخیص بارداری خارج رحمی داده است.
کد: ۲۱۷۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


من کولیت روده دارم و اطلاع نداشتم باردارم.
کد: ۲۱۴۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


بی بی چکم مثبت شد و آزمایش بتا دادم.
کد: ۲۰۱۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲