نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایش غربالگری تیروئید
دکتر جواب آزمایش پسرم را دید گفت به متخصص غدد مراجعه کنید.
کد: ۲۰۱۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳