نی نی بان

برچسب ها
برچسب: درمان بیماری زردی
در هنگام تولد نوزادان باید مورد بررسی و پایش بیلی روبین قرار گیرند تا این بیماری بسرعت تشخیص داده شود.
کد: ۱۰۱۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶