نی نی بان

برچسب ها
برچسب: فریاد بر سر کودک
همه می خواهند بچه هایشان مهربان، شریف، دلسوز و شجاع باشند، با این حال، این ویژگی ها از ناکجا آباد ظاهر نمی شوند.
کد: ۲۱۸۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۲


همانطور که می دانید کودک دارای شخصیتی آسیب پذیر است و با این وجود برخی از والدین در رفتار خود با کودکان بسیار بی دقت هستند.
کد: ۲۱۰۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


برای مشکلاتی که فرزندانتان آن ها را به وجود نیاورده‌اند، آنها را توبیخ نکنید. این تقصیر فرزندان شما نیست که سرویس دیر به مدرسه رسیده است.
کد: ۲۰۱۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸