نی نی بان

برچسب ها
برچسب: برخورد با اشتباهات کودکان
کودکان با رفتارهای اشتباه خود بزرگ می‌شوند و شخصیت خود را شکل می‌دهند. همچنین کودکان با اشتباه کردن، رفتارهای درست را یاد می‌گیرند.
کد: ۲۰۸۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


کودکان هنوز به سن تشخیص نرسیده اند و قادر به تفاوت قائل شدن بین تخیل و واقعیت نیستند.
کد: ۲۰۱۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹