نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مشکلات حین زایمان
هنگام زایمان یا زمان خروج جفت، ممکن است یک پارگی در دیوارۀ رحم و اغلب در محل برش سزارین قبلی به وجود بیاید.
کد: ۲۰۸۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲