نی نی بان

برچسب ها
برچسب: حاملگی در دوران یائسگی
دوران یائسگی یک تغییر فیزیکی بوده که از علائم پایان دوران قاعدگی است. فرایند یائسگی کند است و ماه  ها یا سال  ها قبل از پایان دوره قاعدگی شروع می شود.
کد: ۲۰۲۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷