نی نی بان

برچسب ها
برچسب: روش نگهداری از نوزاد
هر مادر و پدر جدیدی برای مراقبت از نوزاد تازه متولد شده خود به کمک نیاز دارد.
کد: ۲۱۱۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


مراقبت از نوزاد ده هفته ای تازه متولد شده میتونه زمان و انرژی زیادی رو از هر کسی بگیره.
کد: ۲۱۱۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


هفته ی سوم زندگی نوزاد شما، برای شما هم یه چشم انداز خوشاینده، چرا که نسبت به هفته ی اول در هفته ی سوم کودک زمان بیشتری بیدار و هوشیاره.
کد: ۲۱۱۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


وقتی شش هفته از تولد فرزندتان بگذرد، آنگاه متوجه خواهید شد که او در نهایت بهتر می خوابد و فواصل زمانی بیشتری را، مابین تغذیه هایش خواب است. همچنین در زمان بیداری هشیارتر است.
کد: ۲۰۶۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰