نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دلبستگی مادر به جنین
دلبستگی مادر به جنین ارتباط نزدیکی با فرایندهای مهم‌ دارد.
کد: ۲۱۵۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


با شروع دوران بارداری پیوند محکمی بین مادر و جنین داخل رحم ایجاد می شود.
کد: ۲۰۲۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲