نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اندازه رشد جنین
بارداری طولانی ترین زمان انتظار در زندگی هر زنی است و هفته هجدهم بارداری در مقابل آن کوتاه است.
کد: ۲۰۲۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲