نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نوع گریه ی نوزاد
علت انواع مختلف گریه های نوزاد را والدین می توانند با توجه به صدای گریه یا حرکات نوزاد تشخیص دهند و سریع تر کودک خود را آرام کنند.
کد: ۲۰۳۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷