نی نی بان

برچسب ها
برچسب: زخم بعد از زایمان طبیعی
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که از بین بردن گوشت اضافه در ناحیه پرینه بعد از زایمان طبیعی چه درمانی دارد؟
کد: ۲۰۳۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵