نی نی بان

برچسب ها
برچسب: قد وزن جنین
اصطلاح جنین ماکروزومی برای توصیف جنینی به کار میرود که وزن هنگام تولدش بیشتر از حد متوسط باشد.
کد: ۲۰۳۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷