نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جواب غربالگری اول
اگه ممکنه میخواستم جواب غربالگری اول و دوم رو برام تفسیر کنین.
کد: ۲۱۸۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵


جواب آزمایش سه ماهه اولم مشخص شده. دکترم گفته نیاز به آزمایشات تکمیلی هست.
کد: ۲۱۸۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


من غربالگری اول بارداری را انجام دادم.
کد: ۲۱۷۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من دوقلو باردار هستم و آزمایش غربالگری انجام دادم.
کد: ۲۱۴۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


آزمایش و سونو غربالگری مرحله اول را انجام دادم.
کد: ۲۱۳۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


آزمایش غربالگری سه ماه اول را انجام دادم.
کد: ۲۰۷۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


 لطفا جواب تست غربالگری را برای من تفسیر کنید.
کد: ۲۰۳۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸