نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بوی ناخوشایند واژن
همان طور که نام آن نشان می دهد، بوی واژن، اصطلاحی مربوط به یک بیماری است که فرد مبتلا به آن می تواند بوی ناخوشایندی از واژن خود را تجربه کند.
کد: ۲۰۳۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷