نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مدرسه خصوصی یا دولتی
به نظر می رسد که مدارس دولتی به دلایل فراوان بر مدارس خصوصی یا غیر انتفاعی (مدارس غیر دولتی) ترجیح دارند.
کد: ۲۰۳۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸