نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ماساژ پرینه چیه
در زایمان طبیعی، درست قبل از تولد، سر جنین پرینه (یعنی منطقه ی بین مهبل و مقعد) را منبسط می کند و پوست اطراف مهبل را می کشد.
کد: ۲۰۳۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰