نی نی بان

برچسب ها
برچسب: یبوست شدید کودک
پسرم 18 ماهه است و شیر گاو مصرف میکند گاهی از مقعدش خون می آید.
کد: ۲۰۳۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲