نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کچلی قارچی سر
از دست دادن مو در کودکان اتفاقی غیر معمول نیست، اما علل آن ممکن است متفاوت از آنچه که در بالغین وجود دارد باشد.
کد: ۲۰۳۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴