نی نی بان

برچسب ها
برچسب: در مورد زایمان سزارین
آمادگی برای زایمان طبیعی سبب می شود که شما ترس و اضطراب کمتری را در هفته های پایانی داشته باشید و بتوانید آگاهانه تر با این رویداد برخورد کنید.
کد: ۲۰۹۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰