نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آموزش زمان به کودکان
برای این که کودک بتواند مفهوم زمان و خواندن ساعت را یاد بگیرد، باید بتواند تا عدد ۶۰ بشمرد.
کد: ۲۱۵۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


یک یا دو هفته قبل از شروع مدرسه، کم‌کم ساعت خواب بچه را تنظیم کنید.
کد: ۲۱۴۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


به فرزندتان بیاموزید که چگونه مدیریت زمان داشته باشد.
کد: ۲۱۲۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


«۲۰دقیقه دیگر می رویم پارک!» درک این جمله برای شما بسیار راحت است.
کد: ۲۰۷۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


مفاهیم مربوط به زمان مثل فردا، یک هفته دیگر، ماه آینده، یک دقیقه صبر کن! کلمه‌هایی ناشناس برای کودکان هستند.
کد: ۲۰۴۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸