نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جراحی لیزر دیسک
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که عمل لیزری کمر چگونه انجام می گیرد؟
کد: ۲۰۴۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲