نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بیماری های کروموزومی جنین
با توجه به الگوی سن باروری در کشور، اگر غربالگری به درستی صورت نگیرد، هر سال تا ۲۵۰۰ مورد تولد نوزاد مبتلا به سندروم داون را مشاهده خواهیم کرد.
کد: ۲۰۴۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱