نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ناتوانی ذهنی در کودکان
با توجه به الگوی سن باروری در کشور، اگر غربالگری به درستی صورت نگیرد، هر سال تا ۲۵۰۰ مورد تولد نوزاد مبتلا به سندروم داون را مشاهده خواهیم کرد.
کد: ۲۰۴۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱